Pagerėjo skaitmeninės antžeminės televizijos prieinamumas Molėtuose ir Varėnoje