ES valstybių transporto ir telekomunikacijų atašė vizitą vainikavo viešnagė Vilniaus TV bokšte