Vilniaus TV bokšte – mokinių darbų paroda „Šaukėme laisvę“