Telecentro 9 mėnesių rezultatai yra geriausi per 3 metus