Vilniaus televizijos bokštas skelbia savarankiško neįgaliųjų lankymosi dienas