Telecentras informuoja, kad vadovaudamasis LR Susisiekimo ministro 2020-11-13 įsakymu Nr. 3-692 patvirtintu „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašu, Bendrovės generalinis direktorius Remigijus Šeris nusišalino nuo sprendimų priėmimo bei dokumentų susijusių su Bendrovėje vykdomo pirkimo „Vilniaus televizijos bokšto elektros įrangos rezervinio maitinimo šaltinio įrengimo darbai Sausio 13-osios g 10, Vilniuje“ …

Vadovaudamasis LR Susisiekimo ministro 2020-11-13 įsakymu Nr. 3-692 patvirtintu „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašu, Bendrovės generalinis direktorius Remigijus Šeris nusišalino nuo sprendimų priėmimo bei dokumentų susijusių su Bendrovėje vykdomo pirkimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro elektros ūkio priežiūros paslaugų pirkimas pasirašymo.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro …

Telecentras informuoja, jog vadovaudamasis LR Susisiekimo ministro 2020-11-13 įsakymu Nr. 3-692 patvirtintu „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašu, Bendrovės generalinis direktorius Remigijus Šeris nusišalino nuo sprendimų priėmimo bei dokumentų, susijusių su Bendrovėje vykdomo pirkimo Papildomas sveikatos ir investicinis gyvybės draudimas bendrovės darbuotojams,  pasirašymo.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro …

Vasario 16 dieną į Vilniaus TV bokštą 4 kartą buvo iškelta didžiausia šalies Trispalvė. Ją iškėlė Telecentro aukštalipių brigada, vadovaujama Audriaus Rapalio.

Vėliava iškelta į 150 metrų aukštį per 15 min. Vėliavos kėlimą stebėjo susisiekimo ministras Marius Skuodis, susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė, Telecentro generalinis direktorius Remigijus Šeris. Vėliavai kylant šalia bokšto susirinkę smalsuoliai sugiedojo Lietuvos himną.

Arno Zuikio, Telecentro Veiklos vystymo dep. direktoriaus komentaras

Mobiliojo ryšio operatorių verslo interesus atstovaujanti asociacija „Infobalt“ toliau klaidina visuomenę, aktyviai skelbdama netikslią bei nuslėpdama neparankią informaciją apie valstybės kritinio ryšio tinklo projektą.

Kritikuoja, kad uždirbtų daugiau milijonų

Mobilaus ryšio operatoriai bei juos atstovaujanti „Infobalt“ siekia užkirsti kelią Lietuvos valstybei pačiai spręsti, kokiais būdais ir priemonėmis turi būti valdomos ekstremalios situacijos. …

Sausio 21 dieną Telecentras kartu su 200 viešojo sektoriaus organizacijų atstovų dalyvavo Skaidrumo akademijos surengtoje nuotolinėje diskusijoje „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“. Renginio tikslas buvo pristatyti dovanų politikos naudą, siekiant valdyti neteisėto atlygio, palankumo, išskirtinės padėties ir kitokios įtakos rizikas. Telecentrui atstovavo už korupciją atsakingas pareigūnas Andrius Marcinkevičius. Daugiau apie renginį ir jame aptartas dovanų politikos aktualijas informacijos rasite …

Spalio mėn. Telecentro Personalo ir kokybės skyrius vykdė tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, kaip darbuotojai suvokia ir vertina korupciją darbo ir uždarbinėje aplinkoje.  PKS vadovo Andrius Marcinkevičius teigimu verta pasidžiaugti, kad į klausimą „Ar Jūsų darbovietėje toleruojama korupcija?” bemaž visi apklausos respondentai  atsakė „Ne”.…

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų rinkiniu, patvirtintas bendrovės Veiklos partnerių elgesio kodeksas, kuris įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

Kodekso nuostatos taikomos bendrovės partneriams, prekių ir paslaugų teikėjams bei jų subrangovams. Būdami Telecentro partneriais fiziniai ir juridiniai asmenys deklaruoja žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, sąžiningą mokesčių mokėjimą, konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų laikymąsi, griežtą …

Šiandien Telecentro vadovo įsakymu patvirtintas Veiklos partnerių etikos kodeksas. Šis dokumentas yra skirtas įmonės paslaugų ir prekių tiekėjams, statybos ir kitų darbų rangovams ir kitiems parneriams. Kodekse veiklos partneriams keliamas reikalavimas gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir laisves, savo veiksmais prisidėti prie jų apsaugos ir įgyvendinimo, reiškiamas draudimas naudoti neteisėtą vaikų darbą, veiklos partneriai turi laikytis galiojančių vaikų …

Telecentre pradedama darbuotojų apklausa siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie korupciją.  Pasak korupcijos prevencijos pareigūno pareigas einančio Personalo vadovo Andriaus Marcinkevičiaus, darbuotojams pasiūlyta atsakyti į anoniminės anketos klausimus  apie korupcijos reiškinį ir jo apraiškas jų darbo bei gyvenimo aplinkoje.…