Telecentrą kalėdiniu laikotarpiu net ir karantino sąlygomis pasiekė keletas verslo dovanų. Kadangi dovanos atkeliavo per kurjerius ir buvo neįmanoma jų iš karto grąžinti dovanotojams, laikydamiesi skaidrumo principo, šias dovanas nuspręsta panaudoti kaip prizus vidiniams įmonės darbuotojų konkursams.…

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) per 9 šių metų mėnesius uždirbo 977 tūkst. eurų grynojo pelno.

Pagrindinės tęstinės veiklos pajamos padidėjo 6,8 proc., lyginant su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, ir siekė 15,2 mln. eurų.* Pajamos iš Mezon interneto paslaugų padidėjo 7,2 proc., klientų bazei išaugus 3,8 proc.. Pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo …