Visuomenės informavimas dėl Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijos vyks nuotoliniu būdu