Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų rinkiniu, patvirtintas bendrovės Veiklos partnerių elgesio kodeksas, kuris įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

Kodekso nuostatos taikomos bendrovės partneriams, prekių ir paslaugų teikėjams bei jų subrangovams. Būdami Telecentro partneriais fiziniai ir juridiniai asmenys deklaruoja žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, sąžiningą mokesčių mokėjimą, konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų laikymąsi, griežtą korupcijos, kitų nusikaltimų, teisės pažeidimų draudimą, aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi, visų veiklai reikalingų administracinių leidimų gavimą, procedūrų atlikimą ir kt.

Su Kodeksu galima susipažinti čia.

Šiandien Telecentro vadovo įsakymu patvirtintas Veiklos partnerių etikos kodeksas. Šis dokumentas yra skirtas įmonės paslaugų ir prekių tiekėjams, statybos ir kitų darbų rangovams ir kitiems parneriams. Kodekse veiklos partneriams keliamas reikalavimas gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir laisves, savo veiksmais prisidėti prie jų apsaugos ir įgyvendinimo, reiškiamas draudimas naudoti neteisėtą vaikų darbą, veiklos partneriai turi laikytis galiojančių vaikų darbo draudimo nuostatų ir netoleruoti jokios priverstinio darbo formos, keliami kiti etiško ir socialiai atsakingo verslo reikalavimai.

Telecentre pradedama darbuotojų apklausa siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie korupciją.  Pasak korupcijos prevencijos pareigūno pareigas einančio Personalo vadovo Andriaus Marcinkevičiaus, darbuotojams pasiūlyta atsakyti į anoniminės anketos klausimus  apie korupcijos reiškinį ir jo apraiškas jų darbo bei gyvenimo aplinkoje.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras)  tęsdamas pasirengimą Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijai organizuoja rekonstrukcijos projekto pristatymą visuomenei.

Pristatymas įvyks lapkričio 5 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą. Žmonės, kuriems ši tema aktuali, gali registruotis, taip pat pateikti klausimus el. paštu a.akstinas@telecentras.lt iki lapkričio 4 d. 17.00 val.

Architektūros studijos PLAZMA projektiniai pasiūlymai jau buvo pristatyti visuomenei 2018 m. gegužę. Poreikis pakartotiniam pristatymui iškilo dėl to, kad aukščiausio šalies statinio rekonstravimo projektas pretenduoja būti įtrauktas į valstybei svarbių ekonominių projektų sąrašą.

Su NEWSEC ADVISERS LT atlikta galimybių studija galima susipažinti čia.

Su PLAZMA projektiniais pasiūlymais galima susipažinti čia.

Susisiekimo ministro Jaroslav Narkevič  įsakymu buvo patvirtintas Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių ir bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų sąrašas. Šiame sąraše Darbuotojų elgesio kodeksas, Atsparumo korupcijai politika, Dovanų politika, Veiklos partnerių elgesio kodeksas. Pasak Telecentro pareigūno, atsakingo už korupcijos prevenciją bendrovėje, Andriaus Marcinkevičiaus, šio dokumentų rinkinio pagrindinės nuostatos bus inkorporuotos į vidines įmonės tvarkas ir leis tiek Telecentrui, tiek kitoms SM reguliavimo srities įmonėms bendrauti ta pačia kalba ir sąvokomis korupcijos prevencijos srityje.

Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus kaltinimus Lietuvos radijo ir televizijos  centrui (toliau – Telecentras) ir jo vadovui Remigijui Šeriui dėl neva paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos.

2020 m. spalio 1 d. galutine nutartimi teismas pripažino, jog Telecentro vadovo R. Šerio 2018 m. rugpjūčio 31 d. www.15min.lt straipsnyje „Įtakingos verslo organizacijos vadovui – nauja kaltinimų banga“ išsakyti teiginiai: „Žinok, visko pasitaiko. Ir plytos kartais nukrenta“, „Mane jis pasikvietė ir nedviprasmiškai pasakė, už ką reikia balsuoti rinkimuose. Pasakė, kad jei nebalsuosiu, tai visko pasitaiko, plytos kartais krenta ant galvos“, „Vyko diskusija dėl dažnių pardavimo, svarbus klausimas, ir staiga ...

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) kreipėsi į šalies institucijas, kad jo valdomi aukštuminiai telekomunikaciniai bokštai (išskyrus Vilniaus TV bokštą) būtų pripažinti kilnojamuoju turtu ir tuo būtų suvienodintos konkuravimo rinkoje sąlygos.

Civilinis kodeksas (str. 1.98) nekilnojamo turto objektais įvardija žemę ir visus daiktus, susijusius su žeme, kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės. Telecentro manymu, įmonės valdomi 59 aukštuminiai telekomunikaciniai bokštai yra iš metalo konstrukcijų surinkti vertikalūs statiniai, fiziškai nedaug susiję su žeme (per keletą taškinių betoninių atramų). Techniškai nėra sudėtinga juos išrinkti ir perkelti į kitą vietą, ...

2019 metų rugsėjį startavęs televizijos kanalas lenkų kalba „TVP Wilno“ švenčia savo pirmąjį gimtadienį. Kanalo inauguracijos ceremonijoje dalyvavo Lenkijos ministras pirmininkas Mateušas Moravieckis. „TVP Wilno“  yra matomas Vilniaus mieste, Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose. Taip pat juos turi galimybę matyti dalis Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Vievio, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Alytaus raj. savivaldybių  gyventojų. Sveikiname kolegas ir linkime jiems sėkmės stiprinant kanalo turinį bei plečiant auditoriją.

Daugiau apie „TVP Wilno“ programos laidas informacijos rasite žemiau kitame puslapyje esančiose skrajutėse.

Istorinę Baltijos kelio dieną, rugpjūčio 23 d., 21 valandą Vilniaus televizijos bokštas nušvito Baltarusijos vėliavos spalvomis. Telecentras  ir radijo stotis M-1 ir teigia, kad šia akcija siekę išreikšti vienybės su baltarusiais šiuo svarbiu šaliai momentu.

„Tikime, kad laisvė ir nepriklausomybė yra kiekvienos tautos teisė ir gyvavimo pagrindas. Todėl tokiu Baltarusijai sudėtingu laiku norime parodyti, kad kovoje dėl laisvės gali jausti visapusišką mūsų palaikymą“, –  ta proga sakė radijo stoties M-1 generalinė direktorė Rūta Grušnienė.

„Šia akcija mes solidarizuojamės su visais, kas remia ir skatina demokratijos plėtros procesus Baltarusijoje“ –  komentavo apšvietimo projektą Telecentro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas.

Vilniaus televizijos bokštas  –  itin svarbi ...

Bendro „Telecentro“ ir „Emitel“, Lietuvos ir Lenkijos televizijos programų siuntėjų, taip pat Lietuvos ir Lenkijos vyriausybinių institucijų projekto dėka, Suvalkų krašte, kuriame gyvena didžioji dalis Lenkijos lietuvių, per eterinę televiziją nuo rugpjūčio pradžios pradėta transliuoti LRT programa LRT LITUANICA.

Televizijos signalo stiprinimo įrangos įrengimas „Emitel“ televizijos bokšte Krzemianuchoje, esančioje netoli Suvalkų miesto, išplėtė LRT LITUANICA aprėpties zoną ir sudarė galimybę žiūrėti programą ne tik pasienio rajonų gyventojams, gaunantiems signalą iš “Telecentro” bokšto Lazdijuose, bet ir kitose leituvių gyvenamose Suvalkų krašto vietovėse.

Projektą bendrai finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos nacionalinis transliuotojas LRT.

„Daugelį metų apie tai buvo kalbama, dažnai buvo žadama, tačiau viskas ...