Vasario 28 dieną pasirašytu įsakymu susisiekimo ministras Marius Skuodis paskyrė Telecentro valdybą naujai 4 metų kadencijai. Valdybos nariais paskirti:

Roma Andruškevičienė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja;
Ramūnas Markauskas, nepriklausomas valdybos narys;
Aušra Pranckaitytė, nepriklausomas valdybos narys.

Daugiau informacijos apie valdybos skyrimą ir paskirtuosius narius rasite Susisiekimo ministerijos pranešime žiniasklaidai.…

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) informuoja, kad trečiadienį, vasario 16 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, į aukščiausią šalies statinį – Vilniaus televizijos bokštą – bus iškelta didžiausia šalyje Trispalvė. Vėliavą, kurios plotas 540 kv.m., Telecentro aukštalipiai numato iškelti 10 val. ryte.

Vakare, po saulės laidos, Vilniaus TV bokštas kartu su LRT RADIJUMI vilniečiams ir sostinės …

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) 2021 metais veikė pelningai – iš pagrindinės veiklos uždirbo 1,6 mln. Eur grynojo pelno. Įvertinus MEZON verslo pardavimo finansinį rezultatą ir vienkartinius atidėjinius bendras 12 mėn. grynasis pelnas yra 11,9 mln. Eur.…

Vasario 3 d. Telecentras tapo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos nariu. „Tai mums svarbus žingsnis – prisijungti prie verslo sambūrio, kuris vadovaujasi atsakingo ir tvaraus verslo principais bei prisideda prie bendrų šalies darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Kartu su kitais LAVA nariais skleisime gerąją patirtį ir pasistengsime skatinti tvaresnę verslo aplinką”, – teigia Telecentro Darnaus verslo komiteto pirmininkas Valdas Kaminskas.…

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) valdomas aukščiausias Lietuvos statinys – Vilniaus televizijos bokštas – antradienį, sausio 25 d., sveikins Lietuvos sostinę jubiliejaus proga užšifruotu šviesiniu pranešimu.

Rytoj nuo 18 val. iki trečiadienio 8 val. TV bokštas bus apšviestas raudona – Vilniaus logotipo – spalva. Tuo tarpu TV bokšto viršutinė taurė švies balta spalva, o vakaro metu, nuo 18 …

Dėl Lietuvoje įsivyravusių audringų orų smarkiai išaugo žiūrovų, kurie kreipiasi į Telecentrą dėl eterinės televizijos (televizijos per anteną) sutrikimo, srautas. Įmonė informuoja, kad TV programų siuntimo tinklai bei informacinės sistemos funkcionuoja be sutrikimų. Žiūrovams, kurie priima TV programas per lauko anteną ir pastarosiomis dienomis susiduria su TV signalo trikdžiais, pablogėjusiu vaizdu ar dalies programų nerodymu rekomenduojama pirmiausiai patikrinti lauko antenos …

Telecentras informuoja, kad sekmadienį, gruodžio 19 d., 16 val. bus įjungtas aukščiausio Lietuvos statinio – Vilniaus televizijos bokšto – šventinis apšvietimas.

„Televizijos bokšto apšvietime netruks dinamikos, šviesinių efektų, o spalvinėje gamoje dominuos žalia spalva – pagrindinis kalėdinės žaliaskarės atributas“, – sako Telecentro vadovas Remigijus Šeris – „Šiuo bokšto apšvietimo projektu norime įsilieti į Vilniaus šventinę panoramą, suteikti jai daugiau vertikalumo, …

Gruodžio 2 d. Telecentrui buvo įteiktas apdovanojimas, kuriuo pažymėta pažanga, kurią bendrovė šiemt padarė  gerosios valdysenos srityje. Pasak Finansų direktoriaus Daliaus Redecko, šiemet ypač pagerėjo Telecentro rodiklių, susijusių su veiklos skaidrumu, informacijos atskleidimu ir tvarumu, vertinimas.…

Telecentras informuoja, jog vadovaudamasis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu bei 2021-03-29 LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-175 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse“ patvirtinto Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašu, Bendrovės generalinis direktorius Remigijus Šeris nusišalino nuo …