Telecentrą kalėdiniu laikotarpiu net ir karantino sąlygomis pasiekė keletas verslo dovanų. Kadangi dovanos atkeliavo per kurjerius ir buvo neįmanoma jų iš karto grąžinti dovanotojams, laikydamiesi skaidrumo principo, šias dovanas nuspręsta panaudoti kaip prizus vidiniams įmonės darbuotojų konkursams.…

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – „Telecentras“) ir UAB „Bitė Lietuva“ (toliau – „Bitė“) vakar pasirašė sandorio užbaigimo dokumentus, pagal kuriuos „Telecentro“ interneto, duomenų perdavimo ir IPTV verslas, plėtojamas su „„Mezon““ prekės ženklu, nuo 2021 m. sausio 1 dienos perleidžiamas „Bitės“ grupės įmonei UAB „Mezon“.

„Tai svarbus įvykis įmonės istorijoje. Su „Mezon“ sandorio užbaigimu „Telecentras“ išeina iš mažmeninės …

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – „Telecentras“), reaguodamas į „Telia Lietuva“ bandymus teisinėmis priemonėmis bei ją lydinčiais viešais pareiškimais toliau stabdyti „Mezon“ pardavimo sandorį, pareiškia:

1. Stebina „Telia Lietuva“, tokios stiprios ir, sakytum, profesionalios, organizacijos, desperatiška gynybinė pozicija ir jai pasitelkiami argumentai. Dažniai „Bitei“ nėra parduodami, kaip tikina Telia savo viešuose pasisakymuose. Dažniai yra perleidžiami, kaip gyvo, veikiančio …

Lapkričio 30 d. „Telia Lietuva“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskundus Ryšių reguliavimo tarnybos  2020-10-28 įsakymą dėl dažnių ruožų iš 2,3 ir 2,5 GHz juostos perleidimo „Bitei“,  „Telecentras“ pareiškia:

1. „Telia Lietuva“  turėjo galimybę per Konkurencijos tarybos ir Ryšių reguliavimo tarnybos viešąsias konsultacijas pasisakyti, teikti pasiūlymus ir pastabas, tiek dėl dažnių perleidimo, tiek dėl verslų koncentracijos. Rinkos reguliatoriai  RRT ir Konkurencijos …

Spalio mėn. Telecentro Personalo ir kokybės skyrius vykdė tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, kaip darbuotojai suvokia ir vertina korupciją darbo ir uždarbinėje aplinkoje.  PKS vadovo Andrius Marcinkevičius teigimu verta pasidžiaugti, kad į klausimą „Ar Jūsų darbovietėje toleruojama korupcija?” bemaž visi apklausos respondentai  atsakė „Ne”.…

„Telecentras“ pradėjo naujo valstybės duomenų centro (toliau – VDC) Vilniuje projektavimo darbus. Sutartis dėl VDC projekto parengimo ir sertifikavimo pagal aukščiausius kokybės standartus atitinkančius „Tier III“ reikalavimus pasirašyta su UAB „KV Baltic“.

Krašto apsaugos ministerija 2020 m. vasario 3 d. patvirtino vieną iš šiuo metu valdomų „Telecentro“ duomenų centru valstybės duomenų centru. Taip pat Vyriausybė 2020 m. rugpjūčio 26 d. …

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų rinkiniu, patvirtintas bendrovės Veiklos partnerių elgesio kodeksas, kuris įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

Kodekso nuostatos taikomos bendrovės partneriams, prekių ir paslaugų teikėjams bei jų subrangovams. Būdami Telecentro partneriais fiziniai ir juridiniai asmenys deklaruoja žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimą, sąžiningą mokesčių mokėjimą, konkurencijos ir antimonopolinių įstatymų laikymąsi, griežtą …

Šiandien Telecentro vadovo įsakymu patvirtintas Veiklos partnerių etikos kodeksas. Šis dokumentas yra skirtas įmonės paslaugų ir prekių tiekėjams, statybos ir kitų darbų rangovams ir kitiems parneriams. Kodekse veiklos partneriams keliamas reikalavimas gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir laisves, savo veiksmais prisidėti prie jų apsaugos ir įgyvendinimo, reiškiamas draudimas naudoti neteisėtą vaikų darbą, veiklos partneriai turi laikytis galiojančių vaikų …

Telecentre pradedama darbuotojų apklausa siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie korupciją.  Pasak korupcijos prevencijos pareigūno pareigas einančio Personalo vadovo Andriaus Marcinkevičiaus, darbuotojams pasiūlyta atsakyti į anoniminės anketos klausimus  apie korupcijos reiškinį ir jo apraiškas jų darbo bei gyvenimo aplinkoje.…