side-area-logo

Veiklos ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

2017 m. 2018 m.
Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas
12 mėn. 12 mėn., € I k. I k., € II k. II k., €
Generalinis direktorius 1 4961 1 5665
Aukščiausio lygio vadovai 7 2652 5 2785
Vadovai 33 1741 34 2052
Technikai ir jaunesnieji specialistai 7 746 6 729
Tarnautojai 16 898  13 770
Specialistai 309 1099  256 1128
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 34 731  21 778
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 6 1344 2  1034
Nekvalifikuoti darbininkai 12 447  6  491
VISO 425 1147 344  1213

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* Į vidutinio atlyginimo skaičiavimą patenka ir vienkartinės išeitinės kompensacijos


Informacija apie teikiamą paramą

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2017 metais suteikė paramą (labdarą) šioms organizacijoms ir asmenims

Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Asociacija Pučiakalnės bendruomenė 2017 01 10 14,48 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių r. Kužių vidurinė m-kla  2017 01 10  31,86 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  225  Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  347,54 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kauno apskrities viešoji biblioteka 2017 01 10  57,92 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia 2017 01 10  140 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10  130,33 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 2017 01 10  127,84 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10 63,72 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Lentvario Viešpaties Apsireiškimo 2017 01 10  86,89 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Valerijos ir Andrejaus Valuto šeimyna 2017 12 22 50 Daugiavaikės šeimos apsilankymas Vilniaus TV bokšte (pagal Zarasų r. sav. prašymą)
 Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija 2017 12 22 150 Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos renginio 2018 01 11 rėmimas
 Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2017 12 22 1000 Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  rėmimas

Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos

Transliacijų perdavimo priemonių ataskaita