side-area-logo

Veiklos ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

2017 m. 2018 m.
Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas
12 mėn. 12 mėn., € I k. I k., € II k. II k., €
Generalinis direktorius 1 4961 1 5665
Aukščiausio lygio vadovai 7 2652 5 2785
Vadovai 33 1741 34 2052
Technikai ir jaunesnieji specialistai 7 746 6 729
Tarnautojai 16 898  13 770
Specialistai 309 1099  256 1128
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 34 731  21 778
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 6 1344 2  1034
Nekvalifikuoti darbininkai 12 447  6  491
VISO 425 1147 344  1213

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* Į vidutinio atlyginimo skaičiavimą patenka ir vienkartinės išeitinės kompensacijos


Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos

Transliacijų perdavimo priemonių ataskaita