side-area-logo

Veiklos ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių*

2018 m. 2019 m.
Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas
12 mėn. 12 mėn., € I k. I k., € II k. II k., €
Generalinis direktorius 1 6610 1 6311  –
Aukščiausio lygio vadovai 5 2877 5 3759  –  –
Vadovai 36 1952 31 2481
Technikai ir jaunesnieji specialistai 5 818 6 1230  –
Tarnautojai 13 841  12 1079  –
Specialistai 297 1176 247 1465  –  –
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 38 856  23 1259  –  –
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 3 2116* 0 0  –
Nekvalifikuoti darbininkai 12 615  6 875  –  –
VISO 410 1256 331  1577  –

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* įskaičiuotos vienkartinės išeitinės kompensacijos


Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos

Transliacijų perdavimo priemonių ataskaita