side-area-logo

Veiklos ataskaitos


Informacija apie darbo užmokestį

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių

2016 m. 2017 m.
Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas Darbuotojų skaičius  Vidutinis atlyginimas
12 mėn. 12 mėn., € II k. II k., € III k. III k., €
Generalinis direktorius 1 5380 1 5066 1 4992
Aukščiausio lygio vadovai 6 2920 4 2942 5 2432
Vadovai 40 1709 32 1765 32 1766
Technikai ir jaunesnieji specialistai 8 597 6 784 6 793
Tarnautojai 18 736  16 798 17 833
Specialistai 303 1047  280 1103 266 1070
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 40 664  31 767 25 699
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 8 920 6  2406* 2 845
Nekvalifikuoti darbininkai 11 390  7  414 6 436
VISO 435 1103 383   1161 360 1121

Pastaba: darbuotojų skaičius nurodomas su priimtais ir atleistais darbuotojais per ataskaitinį laikotarpį

* Į vidutinio atlyginimo skaičiavimą patenka ir vienkartinės išeitinės kompensacijos


Informacija apie teikiamą paramą

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2017 metais suteikta parama

Paramos gavėjo pavadinimas Suteikimo data Suma, (Eur) Paskirtis 
Asociacija Pučiakalnės bendruomenė 2017 01 10 14,48 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių r. Kužių vidurinė m-kla  2017 01 10  31,86 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  225  Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 2017 01 10  347,54 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kauno apskrities viešoji biblioteka 2017 01 10  57,92 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia 2017 01 10  140 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10  130,33 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 2017 01 10  127,84 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo parapija 2017 01 10 63,72 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Lentvario Viešpaties Apsireiškimo 2017 01 10  86,89 Veiklos rėmimas kartu su LRTC įrangos talpinimu
 Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija 2017 01 10 1000 Sausio 13-osios laisvės bėgimo Antakalnis – TV bokštas  rėmimas

Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos

Transliacijų perdavimo priemonių ataskaita